Privacy Policy

Opslag van gegevens na het bezoeken van deze website
Bij het openen van deze website worden zogenaamde logbestanden aangemaakt voor het maken van algemene, niet-gebruikersgerelateerde statistieken, die worden opgeslagen op de server van de provider. De IP-adressen in de logbestanden zijn niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens en kunnen daarom niet aan een specifieke persoon worden gelinkt.

Overdracht en gebruik van persoonlijke gegevens
De aanbiedingen op deze website vereisen deels de vermelding van bepaalde persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verzonden als onderdeel van een bestelling of per e-mail niet delen met derden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclame- of marktonderzoek doeleinden.

Uitzonderingen op de openbaarmaking van gegevens aan derden
Voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of door een gerechtelijk bevel, zullen wij uw gegevens doorspelen aan openbare en particuliere autoriteiten die recht hebben op informatie. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming door te geven aan derden om ons te verdedigen tegen aanvallen die strafbaar zijn of die de werking van onze internetpagina's kunnen schaden of teniet doen.

Informatie, wijziging of verwijdering van informatie
U kunt altijd contact met ons opnemen om te achterhalen of en welke persoonlijke informatie over u momenteel is opgeslagen. Om privacy redenen kunnen we u nooit telefonisch informeren, maar alleen op schriftelijk of elektronisch verzoek. U hebt te allen tijde het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u wenst dat persoonlijke informatie die u ons online hebt verstrekt, wordt verwijderd of gewijzigd, laat het ons dan ook schriftelijk of per e-mail weten.

OBEN