Algemene voorwaarden

1. Aanbod tot sluiting van overeenkomst

Elke bestelling van de artikelen, die op deze website worden aangeboden, wordt beschouwd als een aanbod van u om het product te kopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en niet als uw aanvaarding van een aanbod van Hachette Collections SNC, 58 rue Jean Bleuzen, CS 70007, 92178 Vanves Cedex, Frankrijk (Hachette), om het product te verkopen en / of te leveren (invitatio ad offerendum).

2. Principe van verkoop

2.1 Door uw bestelling gaat u akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

2.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden, samen met alle eventuele andere bepalingen op deze internetpagina's, maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Hachette voor de aankoop van de artikelen die u hebt besteld.

3. Bestellingen

3.1 Uw bestelling vormt nog geen verkoopovereenkomst tussen u en Hachette. Door uw bestelling biedt u Hachette aan om een ​​koopovereenkomst te sluiten (zie sectie 1 hierboven). Hachette kan dit aanbod accepteren zonder daartoe verplicht te zijn. De aanvaarding van uw aanbod om een ​​koopcontract af te sluiten, is voorbehouden aan Hachette en de bestelling wordt bevestigd per e-mail. Na uw ontvangst van de bevestigingsmail, is de overeenkomst tussen u en Hachette een feit. Uw contractpartner is Hachette Collections SNC, 58 rue Jean Bleuzen, CS 70007, 92178 Vanves Cedex, Frankrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Marie Laurent.

3.2 Voor een geldige bestelling moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, is voor een geldige bestelling voorafgaand de toestemming van uw voogd vereist.

3.3 In de andere bestelvoorwaarden op deze website kunt u precies zien hoeveel leveringen u elke maand ontvangt en tegen welke prijs.

3.4 U kunt uw bestelling op elk moment schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 28 dagen. Alle gratis ontvangen cadeaus die u tot dan toe hebt ontvangen, kunt u in ieder geval behouden. Voor leveringen die u nog niet hebt ontvangen, hebt u geen betaalplicht.

3.5 Indien u, om welke reden dan ook, een artikel niet wilt houden, moet u het binnen 14 dagen na ontvangst ervan ongeopend terugsturen naar het volgende adres: IP Internationale Presse, Abonnentenservice, Nordendstraße 2, D-64546 Mörfelden-Walldorf. Als u een pakket langer dan 14 dagen houdt, wordt dit beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding en is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd.

3.6 Herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (brief, fax, e-mail) of door terugzending van de goederen annuleren. De termijn gaat in na ontvangst van deze schriftelijke briefing, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de besteller (in het geval van herhaaldelijke levering van gelijksoortige goederen niet vóór de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet voor nakoming van onze informatieplicht volgens artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 lid 1 en 2 EGBGB (Duitse [...] wet Invoering Burgerlijk Wetboek) en onze verplichtingen volgens § 312g lid 1 zin 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB. U kunt het bijgevoegde standaardformulier voor annulering gebruiken (klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden), hetgeen echter niet verplicht is. Voor de annulering volstaat een tijdige verzending van de herroeping of de goederen. De herroeping moet worden gestuurd naar:

IP Internationale Presse direkt GmbH
Nordendstr. 2
64546 Mörfelden-Walldorf
E-Mail: abo@internationale-presse.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Speciale opmerkingen
Ende der Widerrufsbelehrung

4. Prijzen

4.1 De prijs van het bestelde artikel wordt samen met de andere bestelvoorwaarden vermeld op deze internetpagina's.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief verpakking en verzendkosten binnen Duitsland, evenals toepasselijke BTW of andere belastingen.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders vermeld, dient u pas te betalen na ontvangst van de levering.

5.2 U kunt betalen via bankoverschrijving, cheque of creditcard (American Express, Euro- / Mastercard of Visa-kaart).

5.3 Alle geleverde artikelen blijven tot de volledige betaling het eigendom van Hachette. Betalingsverplichtingen worden pas beschouwd als voldaan wanneer het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Hachette. Tot de volledige betaling kan Hachette terugzending van de artikelen op uw kosten eisen.

6. Levering

6.1 Hachette streeft ernaar om uw bestelling onmiddellijk en regelmatig te bezorgen, zoals aangekondigd in de andere bestelvoorwaarden op deze website. De verzending gebeurt met de Deutsche Post AG en andere dienstverleners. Hachette kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor leveringsvertragingen waarbij ze niet is betrokken en die buiten haar controle liggen.

6.2 Als Hachette u de eerste levering niet levert binnen 28 dagen na aanvaarding van uw bestelling, kunt u uw bestelling zonder voorafgaande kennisgeving annuleren. Dit is niet het geval als de leveringsvertraging te wijten is aan omstandigheden door uzelf veroorzaakt. Een mogelijk wettelijk herroepingsrecht blijft onverminderd van kracht.

7. Aansprakelijkheid, garantie

7.1 De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

7.2 Als Hachette niet in staat is u om bepaalde artikelen te leveren als gevolg van overmacht of om andere redenen die buiten de controle van Hachette liggen, zal Hachette u daarvan op de hoogte stellen. Als deze omstandigheden langer dan 3 maanden aanhouden, kunnen zowel Hachette als uzelf de bestelling en de verdere levering met onmiddellijke ingang annuleren. Alle vooruitbetalingen die u hebt gedaan voor artikelen die niet vóór de annulering aan u zijn geleverd, worden door Hachette terugbetaald.

7.3 Hachette beperkt zijn aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website tot de vermeldingen in het colofon.

7.4 Geen van deze bepalingen beperkt de aansprakelijkheid van Hachette voor leven, gezondheid of lichamelijke integriteit, of productaansprakelijkheid.

8. Beëindiging

Hachette kan uw bestelling onmiddellijk schriftelijk annuleren indien u uw betalingsverplichting niet naleeft.

9. Algemeen

9.1 De producten van Hachette op deze site vormen geen bindend aanbod van Hachette. Hachette is niet verplicht om iemand die een bestelling plaatst bij Hachette, of door Hachette geadverteerde producten wil kopen, een ​​aanbod te doen.

9.2 Elke verklaring, met inbegrip van die waarin termijnen in werking worden gesteld, en de opzeggingen moeten schriftelijk zijn.

9.3 De contractuele relatie is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van het Internationaal Amerikaans Kooprecht.

9.4 Is de klant een geregistreerde handelaar, dan is Frankfurt am Main de bevoegde plaats van jurisdictie voor alle geschillen met betrekking tot de contractuele relatie tussen de klant en Hachette. Als de klant geen geregistreerde handelaar is, is de wettelijke jurisdictie van toepassing.

Hachette Collections SNC
58, rue Jean Bleuzen, CS 70007
92178 Vanves Cedex Frankreich

OBEN